De voordelen van Slimmer Kopen®

Slimmer Kopen® stelt mensen met een smalle beurs in de gelegenheid om met korting op de marktwaarde een woning te kopen van een woningcorporatie. Als de corporatie de woning terugkoopt, ontvangt deze de korting terug. Tevens deelt de corporatie bij terugkoop in de waardeontwikkeling (zowel bij stijging als bij daling). De verplichtingen van de koper tegenover de corporatie worden via hypothecaire zekerheid veilig gesteld.

Slimmer Kopen® biedt belangrijke voordelen:

  • een eigen woning voor mensen met een smalle beurs
  • kopers krijgen meer kwaliteit voor dezelfde prijs
  • een zorgvuldige verkoopaanpak
  • de oplossing voor een stagnerend verkoopprogramma
  • meer armslag voor investeringen in uw woningvoorraad
  • het verkochte bezit blijft beschikbaar voor sociale huisvesting
  • voor borging afspraken is geen erfpacht nodig