Slimmer Kopen®: Goed voor uw corporatie. Én slim!

Slimmer Kopen® is een woonproduct dat mensen met een smalle beurs in de gelegenheid stelt om met korting een woning  te kopen van een woningcorporatie. Als de corporatie dit wenst, blijft de woning behouden voor de sociale sector.

Slimmer Kopen® is een slimme deal voor bewoners én woningcorporaties: voor starters de ideale opstap naar een eigen huis en de corporatie houdt het recht op terugkoop en op een deel van de waardeontwikkeling.
 
Meer dan 8.100 mensen hebben al een woning gekocht met Slimmer Kopen®. De formule trok zich weinig aan van de crisis. Kopers zijn dik tevreden!